En grön plattform för biblioteken

Utvalda

Tankar kring uthållig utveckling

Tankar kring uthållig utveckling

Vi på folkbiblioteket och vi på skolbiblioteket i staden Grönköping har tagit stora steg för att underlätta för allmänhet och elever att finna information kring hållbar utveckling. Med denna blogg vill vi samla ”grön” kunskap på ett och samma ställe. Därför har denna blogg, Gröna biblioteket, skapats. Vi välkomnar även inlägg som knyter tankar kring hållbar utveckling till (spännande) IKT-verktyg. Genom att använda smarta IKT-verktyg tror vi lärandet både blir mer roligt och effektivt. Vi vill med detta korta meddelande hälsa alla deltagare välkomna till framtida spännande diskussioner kring ett viktigt ämne – hållbar utveckling!

/ Anna Gröön, förstebibliotekarie & Bertil Uthållig, förste skolbibliotekarie i Grönköping. Tillsammans representerar vi styrgruppen för bloggen

Annonser

Lära i och av naturen

Lärare Anders ville ha lämplig litteratur för en kommande heldag med klassen på en 200 år gammal gård i Skåne, Hörjelgården (mer info, skötselplan). För att få ”inspiration” bad hon mig att titta på följande film:

Vi på biblioteket har föreslagit att läraren kan be sina elever logga in på http://voto.se/horjelgarden och därefter besvara följande fyra frågor:

Fyra frågor om Hörjelgården

Fyra frågor om Hörjelgården

Eftersom vi vet att lärares Anders elever vill utmanas så föreslår vi att de svarar på frågorna både innan och efter besöket på Hörjelgården.

Läraren i hemkunskap, Bengt, har varit i kontakt med oss efter att ha hört talas om klassens besök på Hörjelgården. Har tog upp tråden Kirskål, och lagade en Kirskålspaj efter besöket. På så sätt anknöt han till besöket i naturen när mat skulle lagas på hans lektioner.

Läraren i svenska, Cecilia, har varit i kontakt med oss ville att vi skulle skriva om att hon också tagit upp vad det står om Kirskål på Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Kirskål. De tittade på vad som skrivits om Kirskål i historiken på Wikipedia, på så sätt kunde hon prata med klassen om hur fakta ”växer fram” på Wikipedia, att alla kan redigera etc.

/ Bibliotekarie Bosse

Miljöriktigt material (färger) i skolan!?

Jag är bildlärare och har tidigare fått frågor från elever rörande våra färgers miljöriktighet. Har inte kunnat svara riktigt på detta, utan jag har antagit och saft att kommunen har (säkert?) skött inköpet på ett sätt som gynnar miljöanpassning. Nu har elever frågat mig på nytt och eftersom de ska skriva ett kortare rapport kring ämnet undrar jag om ni på biblioteket kan hjälpa mig och våra elever. Det är ju eleverna som ska skriva rapporten, men jag har själv blivit nyfiken och skulle vilja veta hur det förhåller sig på vår skola (i vår kommun). Men jag inser samtidigt att det kan vara svårt för er på biblioteket att ta reda på detta. Men kan ni hjälpa mig med en generell information (bok, annan text eller kanske video!?) kring hur mer miljöanpassade färger ser ut? vore jag mycket tacksam!

/ Bildläraren

Hållbar utveckling i skolan

En lärare kom till oss på lunchen och berättade glatt att hon hittat en sån bra sida för ”Hållbar UTveckling i SKOLAN”, en sida som heter just www.hutiskolan.se . Webbsidan är: ”ett samarbete mellan Malmö högskola och Miljöförvaltningen Malmö stad, inom ramen för RCE Skåne”. Hon bad oss att ”lägga ut” informationen. Det gör vi så gärna, sa vi. Vi kom dock med en förslag, en utmaning, till henne, att hon skulle använda något av informationen på sidan tillsammans med ett IKT-verktyg, och berätta för oss på biblioteket hur det gått. Denna utmaning antog läraren. Läs mer

Solceller

Hej,

För några dagar sedan fick vi en fråga från elev Pelle (han har godkänt att vi nämner hans hamn) om vi kände till litteratur om solceller. Pelle fick böckerna X och Y. Igår kom Pelle tillbaka till oss och tackade för tipset han fick. Pelle ville ge ett tips tillbaka, han hade hittat till en spännande och intressant sida kring på www.energiengagemang.se, detta sida hade han hittat via Pinterest, närmare bestämt Jonas Weissglas sida på Pinterest. Detta har i sin tur lett till att vi på biblioteket har skaffat in Jonas Weissglas senaste bok om solceller till vårt bibliotek. Så är det fler som ska skriva om förnyelsebar energi som solceller är ni välkomna till oss.

/ Bibliotekarie Britt-Marie

ARS-verktyget Kahoot

Jag skulle vilja tipsa om ARS-verktyget Kahoot. Och är man som vi intresserade av uthållig utveckling så skulle jag vilja rekommenderbara dig att titta ett upplägg med 18 frågor kring uthållig  utveckling här. Det fina i kråksången är att den som gjort dessa 18 frågor låter dig kopiera hela upplägget och lägga i din Kahoot-profil. Där kan du, om du så önskar, modifiera upplägget.

Som ni märker tar frågorna upp en hel del om klimatfrågan, dvs ökad växthuseffekt. Detta kan hen läsa mer om i bok X, och Y.

// bibliotekarie  Berit Gröön, i gröna skolan i Grönköping

Ekologiska fotavtryck

Ni har verkligen lyckats att få till en bra embryo till grön blogg kring uthållig utveckling. Vill dock bara påminna om att vi inom Ekologiska fotavtryck också har intressant information kring just Ekologiska fotavtryck (se vår webbsida här). Även vi, liksom ni verkar göra, ordnar möten där dessa ämnen diskuteras. Tack vara modern IKT teknik och pedagogik så brukar vi, liksom ni verkar göra,  alltid se till  deltagarna får all information innan varje möte. Och på våra möten brukar vi utnyttja spännande IKT verktyg som Kahoot. Se exempel här där vi har en ”frågesport” med 18 frågor kring hållbar utveckling. Och vi, liksom ni, har alltid långa och intressanta diskussioner efter varje möte på bloggar etc.

/ Ekologiske Erik inom Ekologiska fotavtryck

En omröstning

Vi i styrgruppen i Grönköping vill utmana er att ta ställning kring vilket bibliotek som är bäst på hållbar utveckling genom nedanstående omröstning: